• Aide
  • Eurêkoi Eurêkoi

Musique

Downriver

Auteur(s), compositeur(s), interprète(s) : Matheson, Karen (1963-....) Découvrir l'auteur

Pistes

Chi mi bhuam

Cronan Bleoghainn

Gleann baile chaoil

I will not wear the willow

O Mhairi's tu mo Mhairi

Laoidh Fhearchair Eoghainn

O nach eisdeadh

Singing in the dark

Puirt a beul

Luadh an toraidh

Crucan na bpaiste


  • Consultable à la Bpi